Mobile menu icon

Іван Кейван

Ivan Keywan

1907 - 1992

Вибрана бібліографія

Написанe Іваном Кейваном

Численні статті в українських газетах і журналах опубліковані в Канаді, США і Західній Європі, 1950-1990.


Володимир Січинський, Торонто, 1957.


"Українське мистецтво княжої доби", Гомін України, січен-серпень 1959.


"Мандрівка в молодість", Над Прутом у лузі...: Коломия в спогадах, ред. Зиновій Книш, Торонто: Срібна сурма, 1962, ст. 175-211.


"Володимир Баляс", Самостійна Україна, травень 1962.


"Іван Їжакевич", Новий Шлях, серпен 1962.


"Олександер Архипенко", Самостійна Україна, жовтень-листопад 1962.


"Олекса Грищенко", Самостійна Україна, березень 1963.


Тарас Шевченко - образотворчий мистець (монографія), вид. КУК, Вінніпеґ, 1964.


"Дмитро Антонович", Шікаґо, 1966.


"Юліян Крайківський", Новий Шлях, серпен 1967.


"Василь Кричевський - творець українського національного стилю", Рим: Богословія, 1968.


"Модест Сосенко - український Фра Анджеліко", Наша Мета, 20-27 квітня 1968.


"О. Сахaновска - майстер деревориту", Наше Життя, травень 1968.


"Михайло Дмитренко", Терем, ч. 3, листопад 1968; Північне сяйво - Альманах ІV, 1969.


"Мистці Снятинщини", Дeтройт: Снятин, ч. 5, 1971, ст. 4-12.


"Федір Кричевський", Нові Дні, квітень 1974.


"На службі Мельпомени", Дeтройт: Снятин, ч. 12, 1975, ст.26-29.


"Олександер Мурашко", Нові Дні, листопад 1975.


"Юрій Нарбут", Нові Дні, червень 1977.


"Вступна стаття", Цимбала Карикатури, ред. Богдан Певний, В-во Св. Софії, 1981.


Українське образотворче мистецтво, книжка третя, Нариси з історії української культури, Едмонтон: Видання Союзу Українок Канади з Фундації ім. Наталії Кобринської, 1984.


"Вступна стаття", Степан Стеців, Монографія: його життя і творчість, ред. Богдан Cтебельцький, Торонто: Українська Спілка Образотровчих Мистців у Канаді, Дослідний Інститут 'Україніка', 1984.


"Образотворчі мистці Коломийщини", Коломия й Коломийщина: Збірник споминів і статтей про недавнє минуле, ред. Богдан Романенчук, Наукове товариство ім. Шевеченка, Український архів, том 46, Філядельфія: Комітет Коломиян, 1988, ст. 231-268.


"Українські церкви Альберти в малярських творах Парасі Іванець" (вступна стаття), Парася Іванець, Українські церкви Альберти, 1991.


Українські мистці поза батьківщиною, (остання частина Історії українського мистецтва), Едмонтон-Монреаль: вид. Кліо, 1996.


Історія українського мистецтва (не друкована).


Про Івана Кейвана

Володимир Січинскський, "Іван Кейван: з нагоди 25-ліття мистецької діяльности", Новий Шлях, 19 травня 1958.


"Іван Кейван", Коломия й Коломийщина: Збірник споминів і статтей про недавнє минуле, ред. Богдан Романенчук, Наукове товариство ім. Шевеченка, Український архів, том 46, Філядельфія: Комітет Коломиян, 1988, ст. 269-272.


Іван Романюк, "Іван Кейван: Професор мистецтва", АГРО, No. 16 (139), 21 квітня 1990.


Марія А. Кейван, "Вересень - місяць радости і печалі", Жіночий Світ, вересень 1993, ч. 9, ст. 29-30.


Микола Васильчук, "Іван Кейван: довга дорога додому", Вісник Коломиї, No. 50 (444), 24 вересня 1994.


Степан Мельниченко, "Перші орачі мистецьких препій Альберти", Збірник про українське життя в Західній Канаді, частина п'ята, ред. Микола Ів. Сорока, Едмонтон - Острог: Наукове товариство ім. Шевеченка в Канаді, 2008, ст. 397-414.